Speedtest.or.th
หน้าหลัก ข่าว ลิงค์มาหาเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา สมัครสมาชิก เข้าระบบ  
    News
 
รายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

รายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

ชื่อย่อ เว็บไซต์ บริษัท ที่ตั้ง
csloxinfo www.csloxinfo.com บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
INET www.inet.co.th บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ISSP www.issp.co.th บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด 252/85-86 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร 2 ชั้นบีบี ยูนิตเอ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ji-Net www.ji-net.com  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด 200 หมู่ 4 ชั้น 8 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
KSC www.ksc.net บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3BB Broadband www.3bb.co.th บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Pacific Internet www.pacific.net.th บริษัท แพคเน็ท ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 333 ชั้น 28 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Samarts Internet www.samarts.com บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด เลขที่ 99/ 6 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 30 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
TOT www.tot.co.th บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
True www.truecorp.co.th/ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

 
Speedtest.or.th
หน้าหลัก      ข่าว      ลิงค์มาหาเรา      เกี่ยวกับเรา      ติดต่อเรา      สมัครสมาชิก      เข้าระบบ