Speedtest.or.th
หน้าหลัก ข่าว ลิงค์มาหาเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา สมัครสมาชิก เข้าระบบ  
    News
 
สบท.ปลื้ม ยอดทดสอบสปีดเทส เฉียด 3 ล้านครั้ง

สบท.โวโครงการ Speed Test ช่วง 2 ปี ผู้ใช้บริการได้ใช้งานความเร็วอินเทรอ์เน็ตตามความเป็นจริง ระบุม.ค.-มิ.ย.ยอดทดสอบแตะ 2.7 ล้านครั้ง ชี้ปี 54 ได้เห็นมาตารฐานการใช้งานอินเทอร์เตมากขึ้น เสนอให้ กทช.กำหนดเอดีเอสแอลเป็นมาตรฐานเดียวกันความเร็วไม่ต่ำกว่า 70%...

น.พ.ประ วิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. กล่าวว่า จากการที่จัดโครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต หรือ สปีดเทส (Speed Test) ขึ้นในระยะเวลา 2 ปี นั้น ทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตตรงกับความเป็นจริงที่ได้ โฆษณามากขึ้น รวมถึงผู้ให้บริการแต่ละรายพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพในการให้บริการและเพิ่มความ เร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ปี 2554 จะเห็นมาตรฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะความคุ้มค่าในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความเร็วอิน เทอร์เน็ตที่ได้ใช้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใด อีกทั้ง ผู้ให้บริการสามารถวางแผนการให้บริการและการจัดทำโปรโมชั่นโดยเฉพาะการเพิ่ม ความเร็วในการอัพโหลด และดาวน์โหลดเพิ่ม นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.ได้กำหนด มาตรฐานบริการอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มที่การให้บริการแบบเอดีเอสแอลที่ให้มีความเร็วไม่ต่ำกว่าที่โฆษณา ไว้คือ 70% ซึ่งต่างประเทศอย่างมาเลเซียก็มีกำหนดมาตรฐานไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 80% จะส่งผลต่อการสร้างการแข่งขันทางการตลาดและคุณภาพของการให้บริการจะเป็นไป ตามกลไกของตลาดอย่างแท้จริง

ผู้อำนวยการ สบท. กล่าวต่อว่า การทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา มีจำนวนการเข้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต Speed test ทั้งหมด 2,686,896 ครั้ง หรือเฉลี่ย 14,845 ครั้งต่อวัน (181วัน) เมือเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่13,006 ครั้งต่อวัน ขณะที่ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมทดสอบมากที่สุด ได้แก่ ผู้ใช้จากทรู 720,064 ครั้ง ทีโอที 718,263 ครั้ง และ3บีบี436,962 ครั้ง ส่วนคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตในครึ่งปีแรก พบว่า ในภาพรวมของประเทศมีความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ 70% และมีความเร็วอัพโหลดเพียง 11% ซึ่งความเร็วดาวน์โหลด และความเร็วอัพโหลดดังกล่าว คิดเทียบกับความเร็วดาวน์โหลดที่ผู้ใช้ซื้อบริการ จากจำนวน1,013,275 ครั้ง

น.พ.ประ วิทย์ กล่าวอีกว่า ผู้ใช้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตส่วนมากจะอยู่ที่ 2-4 เมกะบิตจากปีที่แล้วจะอยู่ที่ 1-3 เมกะบิต ซึ่งทำให้เห็นว่าผู้ใช้นิยมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ประกอบกับผู้ให้บริการได้เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วย สำหรับการทดสอบนั้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 เมกะบิตเข้าทดสอบ 133,122 ครั้งคิดเป็น 5% ผู้ใช้ 3 เมกะบิตเข้าทดสอบ 312,732 ครั้ง คิดเป็น12% ผู้ใช้งานความเร็ว 4 เมกะบิตทดสอบ 490,116 ครั้ง คิดเป็น 18% และไม่ระบุความเร็ว 1,429,698 ครั้ง
 

 

ที่มา : ไทยรัฐ

 
Speedtest.or.th
หน้าหลัก      ข่าว      ลิงค์มาหาเรา      เกี่ยวกับเรา      ติดต่อเรา      สมัครสมาชิก      เข้าระบบ