ทำไมต้องที่นี่

ข้อ 1

ระบบของเราประกอบไปด้วย Server จำนวนมากกระจายไปทั่วทุก ISP ชั้นนำ เพื่อให้คุณแน่ใจว่า คุณสามารถทดสอบความเร็วจาก ISP ที่คุณใช้งานอยู่ หรืออยากจะทดสอบข้าม ISP ก็ได้

ข้อ 2

ผลการทดสอบของคุณจะถูกเก็บบันทึกเป็นสถิติ เพื่อนำไปประมวลผลเพื่อยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตในปีต่อๆไป

ข้อ 3

คุณสามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเพื่อวัดผลง่ายๆได้ ซึ่งสามารถแชร์ผลการทดสอบ รวมถึงความพึงพอใจผ่านทาง Facebook ได้อีกด้วย

ทีมงาน

About us

  • 2009

    เกี่ยวกับเรา และเรื่องราวก่อนจะมาเป็น Speedtest.or.th

    สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมมือกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านการเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกันจัดทำโครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต (SpeedTest) ขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการถึงความเร็ว ของบริการอินเทอร์เน็ตตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค และเพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและรู้เท่าทัน ต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งจับผิดแต่อย่างใด